Lista dofinansowań na szkolenia z zarządzania

Pracownicy z niektórych firm przygotowali dokumentację dot. funduszy unijnych i w porozumieniu z nami dostarczyli niezbędne formularze aplikacyjne do instytucji finansujących. Ogłaszamy że w ramach pogramu dofinansowań „Kujawsko Pomorski Program Regionalny” na dwudniowe Szkolenia Z Zarządzania wsparcie uzskały poniższe przedsięwzięcia:
 • Warsztaty Szkoleniowe dla Jakości w przedsiębiorstwie Irchowicz
 • Program Szkoleniowy dot. budowania biznesu potrzebą nowoczesnego biznesu.
 • "zaimplementowanie innowacyjnych technologii produkcyjnych w przedsiębiorstwie WIPLAST SP. Z O.O. w oparciu o patenty firmy WINDMOLLER&HOLSCHER"
 • import usług konsultingowych w zakresie funduszy przedakcesyjnych na Ukrainę.
 • nowoczesny system zintegrowanych kanałów wymiany informacji B2B z partnerami w firmie FreecoNet S.A.
 • innowacyjny zdalny proces do monitorowania treści i przeszukiwania zasobów cyfrowych
 • sporządzenie harmonogramu dynamizacji eksportu dla innowacyjnych produktów i usług firmy Alter S.A.
 • opracowanie i implementacja procedury produkcji wyrobów kompozytowych z odpadów poprodukcyjnych
 • zmiany parametrów procesów i skalowanie dla realizacji komponentów wirtualnych na przykładzie USB-PHY.
 • opracowanie i uruchomienie rodziny wkładek zmiennociśnieniowych do siedzisk terapeutycznych
 • opracowanie koncepcji nowego zastosowania tworzyw sztucznych w innowacyjnych grupach produktowych
 • sporządzenie prototypu maszyny wielofunkcyjnej elementem budowania przewagi konkurencyjnej spółki TECHMATIK
 • struktura e-learningowa do nauki Business English
 • przygotowanie Rinf Sp. z o.o. do pozyskania inwestorów zewnętrznych poprzez profesjonalne doradztwo.
 • rozbudowa nowoczesnego Laboratorium Badań Materiałów dla Przemysłu Lotniczego
 • model raportowania i wymiany zasobów NITRO
 • system testowego wstrzykiwania błędów do osystemowania dla telefonów komórkowych
 • stworzenie laboratorium B+R w celu ekspansji potencjału badawczego firmy Biofluid
 • implementacja nowoczesnego procesu B2B do elektronicznej wymiany zasobów i zarządzania informacją handlową w spółce RPMCOM.
 • wdrożenie nowoczesnych procedury w zakładach produkcyjnych pralek i lodówek Samsung
 • wdrożenie harmonogramu rozwoju importu w przedsiębiorstwie P.W. Foliarex Sp. z o.o.
 • uruchomienie projektu zarządzania systemami inwestycyjnymi i pracami serwisowymi
 • wypracowanie modernizacyjnego elektronicznego serwisu turystycznego z możliwością zintegrowanego wyszukiwania i rezerwacji ofert turystycznych.
 • stworzenie mobilnego procesu technologicznej kompleksowej rezerwacji usług turystycznych
 • wypracowanie zdalnego serwisu fotograficznego.
 • zbudowanie zdalnego serwisu umożliwiającego nawiązywanie relacji osobistych

  06.09.2016. 00:01

 • Menu

   

  Ostatnie wpisy

   

  Kategorie